System rozpoznawania bakterii oparty na ML (uczeniu maszynowym)

Opis

Rozwój narzędzia wykorzystującego algorytmy maszyny wektorów nośnych do automatycznej i wysokiej dokładności klasyfikacji obrazów dyfrakcji laserowej kolonii bakterii. Aplikacja została wdrożona na urządzeniu inkubacyjnym do bakterii dla automatycznej klasyfikacji szczepów bakterii na płycie Petriego, przy dokładności lepszej niż ludzka.