Klasyfikator stali 
z zastosowaniem sztucznej inteligencji

Opis

Rozwój modularnego narzędzia do klasyfikacji próbek stali, wykorzystującego głębokie sieci neuronowe. Narzędzie przeznaczone jest dla inżynierów jakości do oceny partii wytwarzanych produktów (np. łożysk tocznych) poprzez określenie typu martensytu w materiale. Rozwiązanie składa się z modułu akwizycji obrazu i modułu klasyfikacji DNN. Wynikiem jest raport tabelaryczny z ilościowymi informacjami na temat oceny partii.