Analiza proszków 
do druku 3D za pomocą sztucznej inteligencji

Opis

Rozwój modularnej aplikacji w języku Python umożliwiającej automatyczną analizę obrazów z mikroskopu elektronowego proszków do druku 3D w celu ich dalszego wykorzystania. Aplikacja segmentuje obrazy proszków, dokonuje klasyfikacji granulek proszków (np. nietknięte, zdeformowane, wydłużone, z satelitami itp.) i wyświetla raport z wynikami, w tym graficzne interpretacje wyników i ilościowe określenie typów granulek znalezionych.