Przetwarzanie obrazów w chmurze za pomocą CNN

Opis

Rozwój modularnej aplikacji do analizy obrazów o wysokiej rozdzielczości (np. tomografia komputerowa) z użyciem Pythona i TensorFlow. Wykorzystanie przetwarzania obrazów opartego na architekturze sieci konwolucyjnej U-Net do treningu i predykcji oraz dodatkowych procesów przetwarzania przed i po. Narzędzie może być używane w różnych zastosowaniach, np. w poszukiwaniu leków przeciwnowotworowych, przeciwdepresyjnych i przeciwstarzeniowych, celujących w organellum.