CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

_

W SolveItWith.ai poświęcamy się budowaniu odpowiedzialnej i zrównoważonej przyszłości dzięki naszej wiedzy w dziedzinie sztucznej inteligencji i rozwoju oprogramowania automatyzacji. Nasz doświadczony zespół z siedzibą w Polsce rozumie znaczenie integrowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w naszych praktykach biznesowych.
rendu-final-ai-1

Nasza misja_

Nasza misja polega na napędzaniu innowacji technologicznych, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo. Priorytetem dla nas są badania i prace rozwojowe, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i poprawy jakości życia ludzi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i odpowiedzialnych praktyk związanych ze sztuczną inteligencją. Priorytetem dla nas jest transparentność, sprawiedliwość i odpowiedzialność w naszych algorytmach i modelach AI. Zapewniamy, że nasze rozwiązania AI są zgodne z wartościami społeczeństwa i szanują prawa człowieka, minimalizując potencjalne błędy i ryzyka.

Ekologia

Dbałość o środowisko jest fundamentem naszego zobowiązania wobec zrównoważonego rozwoju. Aktywnie minimalizujemy wpływ na środowisko w ramach naszych działań. Obejmuje to optymalizację zużycia energii, redukcję generowania odpadów oraz promowanie praktyk przyjaznych dla środowiska.

MIT-BCG-RAI-02-2400x1260-1-1200x630

Wierzymy w umożliwianie rozwoju społeczności za pomocą technologii. Aktywnie angażujemy się w inicjatywy promujące cyfrową literację, edukację i rozwój umiejętności. Likwidujemy przepaść cyfrową, zapewniając dostęp do narzędzi, zasobów i szkoleń z zakresu AI, zwłaszcza dla osób i społeczności mających mniejsze możliwości. Wspieramy lokalne inicjatywy społecznościowe, które sprzyjają integracji społecznej, różnorodności i równym szansom.

Współpraca jest kluczem do rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Poszukujemy partnerstw i współpracy z organizacjami, instytucjami akademickimi i ekspertami branżowymi. Dzięki tym sojuszom łączymy naszą wiedzę i zasoby, aby zmierzyć się z aktualnym
wyzwaniem społecznym, takim jak opieka zdrowotna, edukacja i zrównoważony rozwój, wykorzystując technologie AI i automatyzację.

Członkowie naszego zespołu są kluczowi dla naszego sukcesu. Zapewniamy bezpieczne, inkludujące i różnorodne środowisko pracy, które sprzyja osobistemu rozwojowi i rozwojowi zawodowemu. Priorytetem dla nas jest dobrostan pracowników, równowaga między życiem prywatnym a pracą oraz ciągłe możliwości nauki. Zachęcamy do wolontariatu pracowniczego i zaangażowania w inicjatywy społeczne.

abstract_network_connections_conceptually_layered_with_a_city_skyline_and_virtual_globe_by_cofotoisme_gettyimages-1155123985_2400x1600-100839690-large

Utrzymujemy najwyższe standardy transparentności i odpowiedzialności. Regularnie informujemy naszych interesariuszy, w tym pracowników, klientów, inwestorów i szerszą społeczność, o naszych inicjatywach CSR, postępach i wpływie. Słuchamy opinii, uczymy się na podstawie naszych doświadczeń i ciągle doskonalimy nasze wyniki społeczne i środowiskowe.

Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi odpowiedzialnych programistów AI, praktykom ochrony środowiska, inicjatywom wzmocnienia społeczności oraz współpracy z organizacjami z różnych branż i instytucjami akademickimi na całym świecie, dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Chcesz poznać rozwiązania AI dla swojej firmy?

Kliknij w przycisk poniżej i wypełnij Brief na podstawie którego możemy porozmawiać